இயற்கை

ராக்கூன்

விநோத விலங்குகள் – 15 வணக்கம் சுட்டிகளே. ராக்கூன் என்ற விலங்கு பற்றிக் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா? அமெரிக்கா, ஐரோப்பா, சீனா, ஜப்பான் போன்ற பல நாடுகளில் பிரபலமான விலங்கு ராக்கூன். ராக்கூன்களை மையமாக [...]
Share this:

பஞ்சவர்ணக் கிளி

பறவைகள் பல விதம் – 16 வணக்கம் சுட்டிகளே. இந்த மாதம் நாம் பார்க்கவிருக்கும் பறவை பஞ்சவர்ணக் கிளி. வடமொழியில் ‘பஞ்ச’ என்றால் ‘ஐந்து’ என்று பொருள். ஐந்து வண்ணங்களைக் கொண்ட [...]
Share this:

பந்து மரம்

மரம் மண்ணின் வரம் – 16 வணக்கம் சுட்டிகளே. இந்த மாத மரத்தின் பெயர் கடம்ப மரம். இந்த மரத்தை பூக்கும் பருவத்தில் அதன் பூக்களைக் கொண்டு எளிதில் அடையாளம் காண [...]
Share this:

தலைகீழ் மரம்

மரம் மண்ணின் வரம் – 15 வணக்கம் சுட்டிகளே. இந்த மாத மரத்தின் பெயரைப் பார்த்துக் குழப்பமாக உள்ளதா? எந்த மரமாவது தலைகீழாக வளருமா என்று யோசிக்கிறீர்களா? குழப்பம் வேண்டாம். மற்றெல்லா [...]
Share this:

மரகதப்புறா

பறவைகள் பல விதம் – 15 வணக்கம் சுட்டிகளே. இந்த மாதம் நீங்கள் அறிந்துகொள்ள இருக்கும் பறவை எது தெரியுமா? மரகதப்புறா. பச்சை நிறச் சிறகுகளைக் கொண்டிருப்பதால் பச்சைப்புறா, பச்சைச்சிறகுப் புறா [...]
Share this:

துருவக்கரடி

விநோத விலங்குகள் – 14 வணக்கம் சுட்டிகளே. இந்த மாத விநோத விலங்கு துருவக்கரடி. டென்மார்க், நார்வே, ரஷ்யா, அலாஸ்கா, கனடா ஆகிய நாடுகளின் வட துருவ வளையப் பகுதியில் இவை [...]
Share this:

விசிறி வாழை

மரம் மண்ணின் வரம் – 14 வணக்கம் சுட்டிகளே. நீங்கள் தாவரவியல் பூங்காவுக்குச் சென்றிருக்கிறீர்களா? சென்றிருந்தால் விசிறி வாழைமரத்தைக் கட்டாயம் பார்த்திருப்பீர்கள். விசிறி வாழைமரம் இல்லாத தாவரவியல் பூங்காவைக் காண்பது அரிது. [...]
Share this:

மேண்டரின் வாத்து

பறவைகள் பல விதம் – 14 வணக்கம் சுட்டிகளே. சுட்டி உலகத்தின் இம்மாதப் பறவை மேண்டரின் வாத்து. உலகின் மிக அழகான பறவைகளுள் மேண்டரின் வாத்தும் ஒன்று. சீனாவில் மேண்டரின் மொழி [...]
Share this:

பறவைகளைக் கொல்லும் மரம்

மரம் மண்ணின் வரம் – 13 வணக்கம் சுட்டிகளே! மரம் என்றால் பறவைகளுக்கு பழம் கொடுக்கும். உட்கார கிளை கொடுக்கும். கூடு கட்ட இடம் கொடுக்கும். எதிரிகளிடமிருந்து தப்பிக்க மறைவான இடம் [...]
Share this:

தேன் வளைக்கரடி

விநோத விலங்குகள் – 13 வணக்கம் சுட்டிகளே. உலகிலேயே ‘கொஞ்சம் கூட பயமே இல்லாத விலங்கு’ என்று ஒரு விலங்கு கின்னஸ் சாதனைப் புத்தகத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது. அது எது தெரியுமா? அந்த [...]
Share this: