வாசித்த புத்தகம் -ஆகஸ்ட்-2023

Girlwriting_pic

ஞா.கலையரசி எழுதிய ‘பூதம் காக்கும் புதையல்’ சிறுவர் நாவல் குறித்து, கு.அனுஸ்ரீ, 10 ஆம் வகுப்பு மாணவி எழுதிய விமர்சனம்.

கே.அனுக்கிரஹா எழுதிய ‘காணாமல் போன சிறகுகள்’ சிறுவர் கதை குறித்து பி.யோஜினி, 7 ஆம் வகுப்பு மாணவி எழுதிய விமர்சனம்.

Share this: