அகிலாண்ட பாரதி.S

பள்ளிக்குச் சென்ற பசுக்கள்!

‘புதுவெள்ளம்’ தொடரின் மூன்றாம் பகுதி! அரசுப்பள்ளியில் கல்வி பெறுவதன் அவசியம் குறித்தும், பள்ளிக்கல்வி பாதுகாப்பு இயக்கம் குறித்தும், இடைநின்ற மாணவர் குறித்தும், அர்ப்பணிப்புடன் பணி செய்யும் அரசுப்பள்ளி ஆசிரியர்கள் குறித்தும்  மருத்துவர் [...]
Share this:

புது வெள்ளம்

டாக்டர் அகிலாண்ட பாரதி (கொரோனாவினால் அரசுப்பள்ளி மாணவர்களின் கல்வி, மோசமாகப் பாதிக்கப்பட்டது; இடைநிற்றல் எண்ணிக்கை அதிகமானது. இத்தகைய ஒரு சூழ்நிலையில், அரசுப்பள்ளிக் குழந்தைகளின் கல்விக்காகப் போராடும் ‘பள்ளிக்கல்விப் பாதுகாப்பு இயக்கம்’ பற்றியும், [...]
Share this:

அகிலாண்ட பாரதி.S

நெல்லைச்சீமை தென்காசி அருகே இடைகால் கிராமத்தில் பிறந்த இவர்,  மதுரை மருத்துவக் கல்லூரியில் பொது மருத்துவமும், கண் மருத்துவமும் பயின்று மருத்துவராகப் பணி செய்கிறார்.  இதுவரை சுமார் பத்து நாவல்கள், பதினைந்துக்கும் [...]
Share this: