சுட்டிச் சுண்டெலி

Chuttisundeli_pic

16 பக்கம் கொண்ட இந்தச் சின்ன வாசிப்பு நூலில், கருப்பு வெள்ளை படங்களுடன் கூடிய இரண்டு கதைகள் உள்ளன.

பூனையைச் சுட்டிச் சுண்டெலி, எப்படி ஏமாற்றியது? காட்டில் மந்திரவாதி போட்ட மந்திரத்தால், வாத்தாக மாறிய சிங்கம், மீண்டும் சிங்கமாக மாறியதா? சேவலாக மாறிய யானை,  மீண்டும் யானையாக மாறியதா? என்றெல்லாம், தெரிந்து கொள்ள ஆசையா? இந்த கதைப் புத்தகத்தை வாங்கி வாசியுங்கள்

மிக எளிமையான மொழியில் அமைந்திருப்பதால், வாசிப்பின் நுழை வாயிலில் இருக்கும் குழந்தைகளுக்கும், எழுத்துக் கூட்டி வாசிக்கும் குழந்தைகளுக்கும் ஏற்ற கதைப் புத்தகம்.

வகைசிறுவர் கதைகள்
ஆசிரியர்ஞா.கலையரசி
வெளியீடுபுக்ஸ் ஃபார் சில்ரன், சென்னை-18 +91 8778073949
விலைரூ 20/-.
Share this: