Date
June 24, 2022

சிறுவர்க்கான போட்டி அறிவிப்பு!

ஆஸ்திரேலியாவில் இயங்கும் ‘அகில உலக தமிழ் முழக்கக் களம்’ (WORLD TAMIL CAMPAIGN) (WTC BY AMAV Australia) என்ற அமைப்பு, உலகளவில் சிறுவர்க்கான போட்டிகளை நடத்துகின்றது.   கவிதை, கதை, [...]
Share this: