சாகித்திய_பால_புரஸ்கார்_விருது

சாகித்திய பாலபுரஸ்கார் விருது வென்ற படைப்பு-2023  

2023 ஆம் ஆண்டு சாகித்திய பால புரஸ்கார் விருது எழுத்தாளர் உதயசங்கர் அவர்கள் எழுதிய ‘ஆதனின் பொம்மை’ என்ற இளையோர் நாவலுக்குக் கிடைத்துள்ளது. இது 2021 ஆம் ஆண்டு, வானம் பதிப்பகம் [...]
Share this:

சாகித்திய பாலபுரஸ்கார் விருது- 2023 உதயசங்கர் அவர்களுக்குப் பாராட்டுகள்!

2023 ஆம் ஆண்டு சாகித்திய பால புரஸ்கார் விருது பெறும் எழுத்தாளர் உதயசங்கர் அவர்களுக்குப் பாராட்டுகள்! வானம் பதிப்பகம் மூலமாக 2021 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த ‘ஆதனின் பொம்மை’ என்ற இளையோர் [...]
Share this: