அனைத்துலகக்_குழந்தை_புத்தக_நாள்

அனைத்துலகக் குழந்தைகள் புத்தக நாள்-2024  

படம் நன்றி – (IBBY-Japan) எல்லாக் குழந்தைகளுக்கும், அனைத்துலகக் குழந்தைகள் புத்தக நாள் வாழ்த்துகள்!  டென்மார்க்கைச் சேர்ந்த சிறுவர் எழுத்தாளர் ஹான் கிறிஸ்டியன் ஆண்டர்சன் (Hans Christian Andersen 1805-1875) பிறந்த [...]
Share this:

அனைத்துலகக் குழந்தைகள் புத்தக நாள் 2023

  படம் நன்றி – (IBBY-Greece) எல்லாக் குழந்தைகளுக்கும் அனைத்துலகக் குழந்தைகள் புத்தக நாள் வாழ்த்துகள்!  “நான் ஒரு புத்தகம்;என்னை வாசி” (“I am a book, read me”)என்பது, 2023 [...]
Share this: