இனிய குழந்தைகள் நாள் வாழ்த்துகள்!

Childrenday_pic

குழந்தைகள் அனைவருக்கும், இனிய குழந்தைகள் நாள் வாழ்த்துகள்!

குழந்தைகள் மீது மறைந்த பிரதமர் நேரு கொண்டிருந்த அளவிலா அன்பு காரணமாக, அவர் பிறந்த நாளான நவம்பர் 14 ஆம் நாள், குழந்தைகள் நாளாகக் கொண்டாடப்படுகின்றது.

நாளைய நம்பிக்கை நட்சத்திரங்களான குழந்தைகள் பற்றிக் கலீல் ஜிப்ரான் எழுதிய கவிதை வரிகள் இவை!

குழந்தைகளுக்குச் சுட்டி உலகம் சார்பில், மீண்டும் வாழ்த்துச் சொல்வதில் மகிழ்கின்றோம்!

வாழ்த்துகளுடன்,

ஆசிரியர்,

சுட்டி உலகம்.

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *