ஸ்ரீநிதா சீனிவாசன்

காணாமல் போன ஐந்து கரடிகள்- ஸ்ரீநிதா சீனிவாசன் (9 வயது)

(சுட்டி உலகமும், லாலிபாப் சிறுவர் உலகமும் இணைந்து நடத்திய சிறுவர்க்கான கதைப்போட்டியில் ஊக்கப்பரிசு பெற்ற கதை) ஒரு அடர்ந்த காட்டில் ஐந்து கரடிகள் இருந்தன. அவற்றின் பெயர் டிங்கு, பிங்கு, மிங்கு, [...]
Share this: