மரம்

குரங்கு ஏறாத மரம்

மரம் மண்ணின் வரம் – 10 சுட்டிகளே, மரத்தின் பெயரைக் கேட்டதும் இந்த உலகத்தில் குரங்கு ஏறாத மரமும் இருக்கிறதா என்று ஆச்சர்யப்படுவீர்கள். மரத்தின் படத்தைப் பார்த்தாலே உங்களுக்கு உண்மை புரியும். [...]
Share this:

திருவோட்டு மரம்

மரம் மண்ணின் வரம் – 9 வணக்கம் சுட்டிகளே. இந்த மாதம் நீங்கள் அறிந்துகொள்ள இருக்கும் மரம் திருவோட்டு மரம். ஆங்கிலத்தில் Calabash tree எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது. இதன் முதிர்ந்த காய்தான் [...]
Share this:

புல் மரம்

மரம் மண்ணின் வரம் – 8 வணக்கம் சுட்டிகளே. புல் மரம் என்ற தலைப்பைப் பார்த்தவுடன் உங்களுக்குக் குழப்பமாக இருக்கும். புல் எப்படி மரமாகும்? புல் வகை வேறு, மர வகை [...]
Share this:

ரப்பர் மரம்

மரம் மண்ணின் வரம் – 7 வணக்கம் சுட்டிகளே. ரப்பர் என்றவுடன் உங்களுடைய பென்சில் பாக்ஸில் இருக்கும் ரப்பர் எனப்படும் அழிப்பான் நினைவுக்கு வரும். அது தற்போது செயற்கை ரப்பரால் தயாரிக்கப்படுகிறது. [...]
Share this:

தைல மரம்

மரம் மண்ணின் வரம் – 6 வணக்கம் சுட்டிகளே. எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா? மழை நேரத்தில் உங்களில் பலருக்கும் அடிக்கடி சளி பிடித்துக்கொள்ளும். அதற்கு அம்மா என்ன செய்வாங்க? விக்ஸ் தடவி [...]
Share this:

பாகு மரம்

மரம் மண்ணின் வரம் – 5 வணக்கம் சுட்டிகளே. இந்த மாத மரத்தின் பெயரைப் பார்த்தவுடன் சர்க்கரையிலிருந்துதானே பாகு காய்ச்சுவாங்க? மரத்திலிருந்து எப்படி பாகு கிடைக்கும்? என்று யோசிப்பீங்க. மேப்பிள் மரத்திலிருந்து [...]
Share this:

நடக்கும் மரம்

மரம் மண்ணின் வரம் – 4 வணக்கம் சுட்டிகளே! தலைப்பைப் பார்த்தவுடன் என்னது, மரம் நடக்குமா? என்று ஆச்சர்யத்தோடு கேட்பீர்கள். நடப்பது என்றால் நம்மைப் போல நடப்பது அல்ல. மெதுவாக நகர்வது. [...]
Share this:

மரம் மண்ணின் வரம் – 3 – பீரங்கிக் குண்டு மரம்

வணக்கம் சுட்டிகளே, மரத்தின் பெயரைக் கேட்டு, இதென்னடா புது மரம் என்று ஆச்சர்யப்படுறீங்களா? ஆச்சர்யப்படாதீங்க. நமக்குத் தெரிந்த நாகலிங்க மரம்தான் இது. நாகலிங்க மரத்தின் காய்கள் பார்ப்பதற்கு பீரங்கிக் குண்டுகளைப் போல [...]
Share this:

மரம் மண்ணின் வரம் – 2 – டிராகன் இரத்தமரம்

வணக்கம் சுட்டிகளே! இந்த மாதம் நாம் பார்க்கவிருப்பது,  Dragon blood tree  எனப்படும் மரத்தைப் பற்றி. பெயர்தான் பயங்கரமாக இருக்கிறது. ஆனால் அழகான, மிகவும் பயனுள்ள மரம் இது. மா, பலா, ஆல் [...]
Share this:

‘மரம் மண்ணின் வரம்’ – 1 – பாட்டில் மரம்

வணக்கம் சுட்டிகளா! ‘மரம் மண்ணின் வரம்’ என்ற இத்தொடரில், உலகின் பல பகுதிகளிலும் காணப்படும் அரிய வகை மரங்களைப் பற்றி அறிந்து கொள்ள இருக்கிறீர்கள். முதலாவதாக வருகிறது, Bottle tree  என்ற [...]
Share this: