மரம்

மரம் மண்ணின் வரம்-23 – மகிழ மரம்

சுட்டிகளுக்கு அன்பு வணக்கம். இம்மாதம் நாம் மகிழ மரம்  (Mimusops elengi) பற்றித் தெரிந்து கொள்வோமா? இதற்கு ஆங்கிலத்தில் ஸ்பானிஷ் செரி என்று பெயர். தமிழில் வகுளம், இலஞ்சி என்ற வேறு [...]
Share this:

மரம் மண்ணின் வரம்-22 – பூவரசு

சுட்டிகளே! இம்மாதம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளப் போகும் மரத்தின் பெயர் பூவரசு (Thespesia populnea) இதற்குக் கல்லால் பூப்பருத்தி, பம்பரக்காய் போன்ற, வேறு பெயர்களும் உண்டு.  ஆங்கிலத்தில் இதனை போர்ஷியா மரம் [...]
Share this:

மரம் மண்ணின் வரம் – 21 – கொன்றை

சுட்டிகளே! இம்மாதம் உங்களுக்கு நான் அறிமுகம் செய்யும் மரம், கொன்றை. இதன் பொன் மஞ்சள் மலர்கள் தங்கக் காசுகளைச் சரம் சரமாகக் கோர்த்துத் தொங்க விட்டது போல் ஜொலிக்கும்! அதனால் சரக்கொன்றை [...]
Share this: