மரம்

எறும்பு மரம்

மரம் மண்ணின் வரம் – 18 வணக்கம் சுட்டிகளே. இந்த மாத மரத்தின் பெயரைக் கேட்டதும் என்னது, எறும்பு மரமா? என்று ஆச்சர்யப்படுவீங்க. Ant tree என்ற காரணப்பெயரைக் கொண்ட இம்மரத்தின் [...]
Share this:

உலகின் மிக உயரமான மரம்

மரம் மண்ணின் வரம் – 17 வணக்கம் சுட்டிகளே. உலகிலேயே மிக உயரமான மரம் எது தெரியுமா? கலிஃபோர்னியாவில் உள்ள தேசிய செம்மரப் பூங்காவில் உள்ள ‘Hyperion’ என்ற பெயருடைய செம்மரம்தான். [...]
Share this:

பந்து மரம்

மரம் மண்ணின் வரம் – 16 வணக்கம் சுட்டிகளே. இந்த மாத மரத்தின் பெயர் கடம்ப மரம். இந்த மரத்தை பூக்கும் பருவத்தில் அதன் பூக்களைக் கொண்டு எளிதில் அடையாளம் காண [...]
Share this:

தலைகீழ் மரம்

மரம் மண்ணின் வரம் – 15 வணக்கம் சுட்டிகளே. இந்த மாத மரத்தின் பெயரைப் பார்த்துக் குழப்பமாக உள்ளதா? எந்த மரமாவது தலைகீழாக வளருமா என்று யோசிக்கிறீர்களா? குழப்பம் வேண்டாம். மற்றெல்லா [...]
Share this:

விசிறி வாழை

மரம் மண்ணின் வரம் – 14 வணக்கம் சுட்டிகளே. நீங்கள் தாவரவியல் பூங்காவுக்குச் சென்றிருக்கிறீர்களா? சென்றிருந்தால் விசிறி வாழைமரத்தைக் கட்டாயம் பார்த்திருப்பீர்கள். விசிறி வாழைமரம் இல்லாத தாவரவியல் பூங்காவைக் காண்பது அரிது. [...]
Share this:

பறவைகளைக் கொல்லும் மரம்

மரம் மண்ணின் வரம் – 13 வணக்கம் சுட்டிகளே! மரம் என்றால் பறவைகளுக்கு பழம் கொடுக்கும். உட்கார கிளை கொடுக்கும். கூடு கட்ட இடம் கொடுக்கும். எதிரிகளிடமிருந்து தப்பிக்க மறைவான இடம் [...]
Share this:

சவுக்கு மரம்

மரம் மண்ணின் வரம் – 12 ஊசி போல இலை இருக்கும், உத்திராட்சம் போல காய் காய்க்கும். அது என்ன? இந்த விடுகதைக்கு விடை தெரியுமா சுட்டிகளே? அதுதான் சவுக்கு மரம். [...]
Share this:

அழுகின்ற மரம்

மரம் மண்ணின் வரம் – 11 வணக்கம் சுட்டிகளே. இந்த மாத மரத்தின் பெயரைப் பார்த்தவுடன் ‘என்னது மரம் அழுமா?’ என்று ஆச்சர்யமாக இருக்கும். உண்மையில் மரம் அழாது. பிறகேன் இந்த [...]
Share this:

குரங்கு ஏறாத மரம்

மரம் மண்ணின் வரம் – 10 சுட்டிகளே, மரத்தின் பெயரைக் கேட்டதும் இந்த உலகத்தில் குரங்கு ஏறாத மரமும் இருக்கிறதா என்று ஆச்சர்யப்படுவீர்கள். மரத்தின் படத்தைப் பார்த்தாலே உங்களுக்கு உண்மை புரியும். [...]
Share this:

திருவோட்டு மரம்

மரம் மண்ணின் வரம் – 9 வணக்கம் சுட்டிகளே. இந்த மாதம் நீங்கள் அறிந்துகொள்ள இருக்கும் மரம் திருவோட்டு மரம். ஆங்கிலத்தில் Calabash tree எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது. இதன் முதிர்ந்த காய்தான் [...]
Share this: