பி.கீ.பிரணவ்

பைரவனின் பராக்கிரமம் – பி.கீ.பிரணவ் (8 வயது)

(சுட்டி உலகமும், லாலிபாப் சிறுவர் உலகமும் இணைந்து நடத்திய சிறுவர்க்கான கதைப்போட்டியில் ஊக்கப்பரிசு பெறும் கதை) அது மிகவும் வித்தியாசமான உலகம்! சாதாரண அணில் கூட மிகவும் பெரியதாக மூன்று அடிக்கு [...]
Share this: