பி.கீ.பிரணவி

மீனாவின் துணிச்சல் – பி.கீ.பிரணவி (8 வயது)

(சுட்டி உலகமும், லாலிபாப் சிறுவர் உலகமும் இணைந்து நடத்திய சிறுவர்க்கான கதைப்போட்டியில் ஊக்கப் பரிசு பெற்ற கதை)   “அம்மா, போயிட்டு வர்றேன்” மீனாவின் குரலுக்கு அம்மா கவிதா “சரிம்மா பத்திரமாகப் [...]
Share this: