பிறந்த நாள் வாழ்த்து

சுட்டி உலகம் பிறந்த நாள் வாழ்த்து!

சுட்டி உலகத்துக்கு, இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துகள்! இன்று சுட்டி உலகத்தின், 3ஆம் ஆண்டு பிறந்த நாள்! மூன்று ஆண்டுகளை வெற்றிகரமாகக் கடந்து, நான்காம் ஆண்டில், அடியெடுத்து வைக்கின்றது. குழந்தைகளின் பாடப் [...]
Share this: