ஜூலை 2021

தலையங்கம் – (ஜூலை 2021)

அன்புடையீர்! வணக்கம். சுட்டி உலகம் துவங்கி, இரண்டு மாதங்கள் முடிவடையும் நிலையில் பார்வை(views)களின் எண்ணிக்கை மூவாயிரத்தைக் கடந்துவிட்டது என்பதை உங்களுடன் பகிர்வதில் மகிழ்கின்றோம். இன்னொரு மகிழ்ச்சியான செய்தி! சிறார் நலன் காக்க [...]
Share this:

சுட்டிப் பேச்சு – ஜூலை 2021

உறவினர்:- பாப்பா! ஒன் பேரு என்னா? சுட்டி:- பி. இந்து உறவினர்:- ஒன் நாய்க்குட்டி பேரு ? சுட்டி:- பி. ஜிம்மி. உறவினர்:- 😂 🤣 2 எல்.கே.ஜி ஆன்லைன் வகுப்பு: [...]
Share this: