செ.அனந்தராஸ்ரீ

செவ்வாயில் ஓர் சாகசம் – செ.அனந்தராஸ்ரீ (12 வயது)

(சுட்டி உலகமும், லாலிபாப் சிறுவர் உலகமும் இணைந்து நடத்திய சிறுவர்க்கான கதைப்போட்டியில் ஊக்கப்பரிசு பெற்ற கதை) இரவு நேரம். அனைவரும் இரவின் மடியில் தங்களை மறந்து, தூங்கிக் கொண்டிருந்தனர். நேரம் போவதே [...]
Share this: