சுவடு_வெளியீடு

குட்டிப் பாப்பாவின் அற்புத உலகம் – சிறார் கதைகள்

இந்தக் கதைகள் அனைத்திலும், குட்டிப்பாப்பா என்ற ஒரே கதாபாத்திரத்தின் அற்புத உலகமும், அந்த அதிசய உலகில் அவளுக்குக் கிடைக்கும் பல்வேறு அனுபவங்களும், காட்சிப்படுத்தப்படுகின்றன.   குட்டிப்பாப்பாவுக்குப் பறக்க வேண்டும் என்று ஆசை. [...]
Share this: