கவிஞர் செல்லகணபதி

பாலசாகித்திய புரஸ்கார் விருது வென்ற நூல் வரிசை-5

‘தேடல் வேட்டை’ -சிறுவர் பாடல்கள் ஆசிரியர் – கவிஞர் செல்ல கணபதி இது 2015 ஆம் ஆண்டு ‘சாகித்ய அகாடெமி பால புரஸ்கார் விருது’ பெற்ற நூல். பச்சையப்பன் கல்லூரியில் தமிழ் [...]
Share this:

கவிஞர் செல்லகணபதி

புதுக்கோட்டை மாவட்டம், அரிமளம் கிராமம், இவர் பூர்வீகம்.  தொழில் காரணமாகக் கோவைக்கு, இடம் பெயர்ந்தார். குழந்தைகளுக்காக நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட நூல்களை இயற்றியுள்ள இவர், குழந்தை இலக்கிய வளர்ச்சிக்குச் சிறப்பான பங்காற்றியுள்ளார்.    பச்சையப்பன் [...]
Share this: