பொங்கலோ பொங்கல்!

Pongal_greetings_pic

தமிழர் திருவிழாவான இப்பொங்கல் திருநாளில், எல்லோருக்கும் பொங்கல் நல்வாழ்த்துகளைச் சுட்டி உலகம் சார்பாகத் தெரிவிப்பதில் மகிழ்கின்றோம்! இந்தாண்டு எல்லோருக்கும் மகிழ்ச்சியான ஆண்டாக அமைய வாழ்த்துகின்றோம்!

வாழ்த்துகளுடன்,

சுட்டி உலகம்.

Share this: