ரஸ்கின் பாண்ட்

ரஸ்கின் பாண்ட்-இன்று 90வது பிறந்த நாள்

இன்று (19/05/2024) ஆங்கில எழுத்தாளர், ரஸ்கின் பாண்ட் (Ruskin Bond) அவர்களின், 90வது பிறந்த நாள்! அவருக்குச் ‘சுட்டி உலகம்’ சார்பாகப் பிறந்த நாள் வாழ்த்துகள்! சிறுவர்கள் மிகவும் விரும்பி வாசிக்கக் [...]
Share this:

ரஸ்கின் பாண்ட்

ரஸ்கின் பாண்ட் (Ruskin Bond)  சிறுவர்கள் மிகவும் விரும்பி வாசிக்கக் கூடிய எழுத்தாளர்களில்,  மிக முக்கியமானவர்.  இந்திய சிறார் இலக்கியத்துக்கு, இவரின் பங்களிப்பு அளப்பரியது.  ஆங்கிலத்தில் எழுதும் இந்திய எழுத்தாளரான இவர், [...]
Share this:

“ஒவ்வொரு விடியலையும் பிறந்த நாளாக நினையுங்கள்” – ரஸ்கின் பாண்ட்

இன்று (மே 19) எழுத்தாளர் ரஸ்கின் பாண்ட் (Ruskin Bond) அவர்களின் 87 வது பிறந்த நாள்.  சிறுவர்கள் மிகவும் விரும்பி வாசிக்கக் கூடிய எழுத்தாளர்களில், இவர் மிக முக்கியமானவர்.  இந்திய [...]
Share this: