நீலவால் பஞ்சுருட்டான்

பறவைகள் பலவிதம்-23 – நீலவால் பஞ்சுருட்டான்

சுட்டிகளே! இம்மாதம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளப் போகும் பறவையின் பெயர், நீலவால் பஞ்சுருட்டான்  (blue-tailed bee-eater). மிக அழகான பறவைகளில், இதுவும் ஒன்று. நீலவால் பஞ்சுருட்டான்(Blue-tailed bee-eater),செந்தலைப் பஞ்சுருட்டான் (chesnut -headed [...]
Share this: