தலையங்கம்_04_2022

தலையங்கம் – ஏப்ரல் 2022

அனைவருக்கும் வணக்கம். 2022 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரலுடன், சுட்டி உலகம் துவங்கி ஓராண்டு நிறைவு பெறுகின்றது; மே 10 ஆம் தேதி சுட்டி உலகத்தின் இரண்டாம் ஆண்டு துவங்குகிறது என்பதை, உங்களுடன் [...]
Share this: