தலையங்கம்_03_2022

தலையங்கம் – மார்ச் 2022

அனைவருக்கும் வணக்கம். பெண்கள் அனைவருக்கும் சுட்டி உலகம் சார்பாகப் பெண்கள் தின வாழ்த்துகள்! பெண் விடுதலையே மண்ணின் விடுதலை! கல்வியே பெண்ணின் பேராயுதம்!  சுட்டி உலகம் துவங்கி 11 மாதங்கள் முடிவடையும் [...]
Share this: