அனன்யா பதிப்பகம்

ஸ்நோபாப்பாவும் அதிசய கடலும்

ஸ்நோ பாப்பா எனும் சிறுமி ஆற்றுக்குள் விழுந்து, ஆறு போன திசைகளில் பயணித்துக் கடலுக்குச் சென்று, அங்கே அற்புதமும், அதிசயங்களும் நிறைந்த உலகைக் காண்கிறாள்.  ஒற்றைக் கண்ணும், மான் தலையும் கொண்ட [...]
Share this: