விலங்கு

விக்குன்யா

விநோத விலங்குகள் – 19 வணக்கம் சுட்டிகளே, இம்மாத விநோத விலங்கின் பெயர் என்ன தெரியுமா? விக்குன்யா. விக்குன்யாவின் ரோமம் தான் உலகிலேயே அதிக விலைமதிப்புள்ள கம்பளி ரோமமாகும். விக்குன்யா ரோமக் [...]
Share this:

நீலத்திமிங்கலம்

விநோத விலங்குகள் – 18 வணக்கம் சுட்டிகளே. உலகிலேயே மிகப்பெரிய விலங்கினம் எது தெரியுமா? இப்போது மட்டுமல்ல, பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பூமியில் வாழ்ந்த டைனோசார்களை விடவும் பெரிய விலங்கு என்ற [...]
Share this:

டாபிர்

விநோத விலங்குகள் – 17 வணக்கம் சுட்டிகளே. சுட்டி உலகத்தின் விநோத விலங்குகள் வரிசையில் இன்று நான் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தப்போகும் விலங்கின் பெயர் டாபிர். இவற்றின் சிறப்பு மூக்குதான். இதன் மூக்கு [...]
Share this:

செதில் எறும்புத்தின்னி

விநோத விலங்குகள் – 16 வணக்கம் சுட்டிகளே. விநோத விலங்குகள் வரிசையில் இன்று நீங்கள் அறியவிருப்பது இந்தியப் பாங்கோலின் என்ற செதில் எறும்புத்தின்னியைப் பற்றிதான். எறும்புத்தின்னி தமிழில் அழுங்கு, அலங்கு, அலுங்கு [...]
Share this:

ராக்கூன்

விநோத விலங்குகள் – 15 வணக்கம் சுட்டிகளே. ராக்கூன் என்ற விலங்கு பற்றிக் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா? அமெரிக்கா, ஐரோப்பா, சீனா, ஜப்பான் போன்ற பல நாடுகளில் பிரபலமான விலங்கு ராக்கூன். ராக்கூன்களை மையமாக [...]
Share this:

துருவக்கரடி

விநோத விலங்குகள் – 14 வணக்கம் சுட்டிகளே. இந்த மாத விநோத விலங்கு துருவக்கரடி. டென்மார்க், நார்வே, ரஷ்யா, அலாஸ்கா, கனடா ஆகிய நாடுகளின் வட துருவ வளையப் பகுதியில் இவை [...]
Share this:

தேன் வளைக்கரடி

விநோத விலங்குகள் – 13 வணக்கம் சுட்டிகளே. உலகிலேயே ‘கொஞ்சம் கூட பயமே இல்லாத விலங்கு’ என்று ஒரு விலங்கு கின்னஸ் சாதனைப் புத்தகத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது. அது எது தெரியுமா? அந்த [...]
Share this:

கங்காரூ

விநோத விலங்குகள் – 12 வணக்கம் சுட்டிகளே. ஆஸ்திரேலியா என்று சொன்னாலே கங்காரூவும் கங்காரூ என்றாலே ஆஸ்திரேலியாவும் உங்கள் நினைவுக்கு வரும். ஆஸ்திரேலியாவின் தேசிய விலங்கான கங்காரூவைப் பற்றிதான் இந்த மாதம் [...]
Share this:

நீர்யானை

விநோத விலங்குகள் – 11 வணக்கம் சுட்டிகளே. யானைக்கு அடுத்தபடியாக நிலத்தில் வாழும் மிகப்பெரிய உயிரினம் நீர்யானை. உருவத்தில் யானை போலப் பெரியதாக இருப்பதாலும் அதிக நேரம் நீரில் வசிப்பதாலும் இதைத் [...]
Share this:

எக்கிட்னா

விநோத விலங்குகள் – 10 வணக்கம் சுட்டிகளே. படத்தில் முட்களுடன் காணப்படும் விலங்கின் பெயர் என்ன தெரியுமா? முள்ளம்பன்றி அல்லது முள்ளெலி என்று சொல்வீங்க. தவறு. இதன் பெயர் எக்கிட்னா. குழப்பமாக [...]
Share this: