மேப்பிள்

பாகு மரம்

மரம் மண்ணின் வரம் – 5 வணக்கம் சுட்டிகளே. இந்த மாத மரத்தின் பெயரைப் பார்த்தவுடன் சர்க்கரையிலிருந்துதானே பாகு காய்ச்சுவாங்க? மரத்திலிருந்து எப்படி பாகு கிடைக்கும்? என்று யோசிப்பீங்க. மேப்பிள் மரத்திலிருந்து [...]
Share this: