பீவர்

விநோத விலங்குகள் – 2 – பீவர்

வணக்கம் சுட்டிகளே! எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா? விநோத விலங்குகள் வரிசையில், உலகின் மிகப்பெரிய கொறிணியான கேப்பிபாரா பற்றி, முந்தைய சுட்டி உலகத்தில் பார்த்தோம். உலகின் இரண்டாவது பெரிய கொறிணி(Rodent)யான பீவர் (Beaver) [...]
Share this: