பறவைகள்

டிராகுலா கிளி

பறவைகள் பல விதம் – 18 வணக்கம் சுட்டிகளே. ‘டிராகுலா’ என்றால் ‘இரத்தக் காட்டேறி’ ‘இரத்தம் குடிக்கும் பேய்’ என்றெல்லாம் கதைகளில் கேட்டிருப்பீர்கள். ‘டிராகுலா கிளி’ என்ற பெயரைக் கேட்டதும் இந்தக் [...]
Share this:

நிக்கோபார் புறா

பறவைகள் பல விதம் – 17 வணக்கம் சுட்டிகளே. இந்த மாதம் நீங்கள் அறிந்துகொள்ளப் போகும் பறவையின் பெயர் நிக்கோபார் புறா. புறா குடும்பத்தின் கொலம்பிடே பேரினத்தைச் சேர்ந்த ஒரே ஒரு [...]
Share this: