பஞ்சவர்ணக் கிளி

பஞ்சவர்ணக் கிளி

பறவைகள் பல விதம் – 16 வணக்கம் சுட்டிகளே. இந்த மாதம் நாம் பார்க்கவிருக்கும் பறவை பஞ்சவர்ணக் கிளி. வடமொழியில் ‘பஞ்ச’ என்றால் ‘ஐந்து’ என்று பொருள். ஐந்து வண்ணங்களைக் கொண்ட [...]
Share this: