நெருப்புக்கோழி

நெருப்புக்கோழி

பறவைகள் பல விதம் – 7 வணக்கம் சுட்டிகளே. இந்த மாதம் நீங்கள் அறிந்துகொள்ள இருக்கும் பறவை எது தெரியுமா? உலகிலேயே மிகப்பெரிய பறவை என்ற சிறப்பை உடைய ostrich எனப்படும் [...]
Share this: