தேவாங்கு

தேவாங்கு

விநோத விலங்குகள் – 9 வணக்கம் சுட்டிகளே. தேவாங்கு என்ற வார்த்தையைப் பலரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஆனால் எத்தனைப் பேர் நேரில் பார்த்திருக்கீங்க? முட்டை போன்ற பெரிய உருண்டையான கண்களும் மெலிந்த உடலும் [...]
Share this: