சிறார் எழுத்தாளர் சங்கம்

‘தமிழ்நாடு சிறார் எழுத்தாளர் கலைஞர் சங்கம்’ உதயம்

சிறார் நலன் காக்க சிறார் எழுத்தாளர்கள் கலைஞர்கள் சங்கம் உதயமாகி, அதன் மாநாடு 13/06/2021 அன்று, இணையம் வழியாகச் சிறப்பாக நடைபெற்றது. சிறார் எழுத்தாளர் விஷ்ணுபுரம் சரவணன் அவர்கள் வரவேற்புரை வழங்க, [...]
Share this: