சாக்லேட் பேக்டரியும்

சார்லியும், சாக்லேட் பேக்டரியும் – (Charlie and the Chocolate Factory)- (2005)

இச்சிறுவர் படம் இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த பிரபல ஆங்கில சிறார் எழுத்தாளர் ரோல் தால் (Roald Dahl) இதே பெயரில் எழுதிய  நாவலின் கதையைத் தழுவி எடுக்கப்பட்டுள்ளது. வில்லி வோங்கா நடத்தும் சாக்லேட் [...]
Share this: