சவுக்கு மரம்

சவுக்கு மரம்

மரம் மண்ணின் வரம் – 12 ஊசி போல இலை இருக்கும், உத்திராட்சம் போல காய் காய்க்கும். அது என்ன? இந்த விடுகதைக்கு விடை தெரியுமா சுட்டிகளே? அதுதான் சவுக்கு மரம். [...]
Share this: