கீதா மதிவாணன்

டிராகுலா கிளி

பறவைகள் பல விதம் – 18 வணக்கம் சுட்டிகளே. ‘டிராகுலா’ என்றால் ‘இரத்தக் காட்டேறி’ ‘இரத்தம் குடிக்கும் பேய்’ என்றெல்லாம் கதைகளில் கேட்டிருப்பீர்கள். ‘டிராகுலா கிளி’ என்ற பெயரைக் கேட்டதும் இந்தக் [...]
Share this:

எறும்பு மரம்

மரம் மண்ணின் வரம் – 18 வணக்கம் சுட்டிகளே. இந்த மாத மரத்தின் பெயரைக் கேட்டதும் என்னது, எறும்பு மரமா? என்று ஆச்சர்யப்படுவீங்க. Ant tree என்ற காரணப்பெயரைக் கொண்ட இம்மரத்தின் [...]
Share this:

டாபிர்

விநோத விலங்குகள் – 17 வணக்கம் சுட்டிகளே. சுட்டி உலகத்தின் விநோத விலங்குகள் வரிசையில் இன்று நான் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தப்போகும் விலங்கின் பெயர் டாபிர். இவற்றின் சிறப்பு மூக்குதான். இதன் மூக்கு [...]
Share this:

செதில் எறும்புத்தின்னி

விநோத விலங்குகள் – 16 வணக்கம் சுட்டிகளே. விநோத விலங்குகள் வரிசையில் இன்று நீங்கள் அறியவிருப்பது இந்தியப் பாங்கோலின் என்ற செதில் எறும்புத்தின்னியைப் பற்றிதான். எறும்புத்தின்னி தமிழில் அழுங்கு, அலங்கு, அலுங்கு [...]
Share this:

உலகின் மிக உயரமான மரம்

மரம் மண்ணின் வரம் – 17 வணக்கம் சுட்டிகளே. உலகிலேயே மிக உயரமான மரம் எது தெரியுமா? கலிஃபோர்னியாவில் உள்ள தேசிய செம்மரப் பூங்காவில் உள்ள ‘Hyperion’ என்ற பெயருடைய செம்மரம்தான். [...]
Share this:

நிக்கோபார் புறா

பறவைகள் பல விதம் – 17 வணக்கம் சுட்டிகளே. இந்த மாதம் நீங்கள் அறிந்துகொள்ளப் போகும் பறவையின் பெயர் நிக்கோபார் புறா. புறா குடும்பத்தின் கொலம்பிடே பேரினத்தைச் சேர்ந்த ஒரே ஒரு [...]
Share this:

ராக்கூன்

விநோத விலங்குகள் – 15 வணக்கம் சுட்டிகளே. ராக்கூன் என்ற விலங்கு பற்றிக் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா? அமெரிக்கா, ஐரோப்பா, சீனா, ஜப்பான் போன்ற பல நாடுகளில் பிரபலமான விலங்கு ராக்கூன். ராக்கூன்களை மையமாக [...]
Share this:

பஞ்சவர்ணக் கிளி

பறவைகள் பல விதம் – 16 வணக்கம் சுட்டிகளே. இந்த மாதம் நாம் பார்க்கவிருக்கும் பறவை பஞ்சவர்ணக் கிளி. வடமொழியில் ‘பஞ்ச’ என்றால் ‘ஐந்து’ என்று பொருள். ஐந்து வண்ணங்களைக் கொண்ட [...]
Share this:

பந்து மரம்

மரம் மண்ணின் வரம் – 16 வணக்கம் சுட்டிகளே. இந்த மாத மரத்தின் பெயர் கடம்ப மரம். இந்த மரத்தை பூக்கும் பருவத்தில் அதன் பூக்களைக் கொண்டு எளிதில் அடையாளம் காண [...]
Share this:

தலைகீழ் மரம்

மரம் மண்ணின் வரம் – 15 வணக்கம் சுட்டிகளே. இந்த மாத மரத்தின் பெயரைப் பார்த்துக் குழப்பமாக உள்ளதா? எந்த மரமாவது தலைகீழாக வளருமா என்று யோசிக்கிறீர்களா? குழப்பம் வேண்டாம். மற்றெல்லா [...]
Share this: