காசோவரி

பறவைகள் பலவிதம் – 3 – காசோவரி

சுட்டிகளே, உலகின் மிக உயரமான பறவை எது என்று கேட்டால் நெருப்புக்கோழி (Ostrich) என்று உடனே சொல்லிடுவீங்க. பறக்க இயலாத பறவைகளுள் மிகப் பெரியதும் அதுதான். இரண்டாவது பறவையான ஈமு (Emu) [...]
Share this: