காக்கப்போ

காக்கப்போ

பறவைகள் பல விதம் – 13 வணக்கம் சுட்டிகளே. இந்த மாதப் பறவையின் பெயர் என்ன தெரியுமா? காக்கப்போ! எதைக் காக்கப்போகிறது? என்ற சந்தேகம் வருகிறதா? நியூசிலாந்தின் பூர்வகுடி மொழியான மாவோரி [...]
Share this: