எறும்பு மரம்

எறும்பு மரம்

மரம் மண்ணின் வரம் – 18 வணக்கம் சுட்டிகளே. இந்த மாத மரத்தின் பெயரைக் கேட்டதும் என்னது, எறும்பு மரமா? என்று ஆச்சர்யப்படுவீங்க. Ant tree என்ற காரணப்பெயரைக் கொண்ட இம்மரத்தின் [...]
Share this: