இந்தி

ஸ்கேட்டர் கேர்ள் (Skater Girl) (ஆங்கிலம் மற்றும் இந்தி)

ஸ்கேட்டிங் விளையாட்டு மேலை நாடுகளில் சர்வ சாதாரணமான ஒன்று. இன்னும் நடக்கவே ஆரம்பிக்காத குட்டிக் குழந்தைகள் முதல் வளர்ந்த கல்லூரி மாணவர்கள் வரை ஸ்கேட் போர்டில் சர்ரென்று சறுக்கிக் கொண்டு செல்வதைப் [...]
Share this: